Phiên âm tiếng Việt các từ sau Pretoria Cape Town Bloemfontein

Phiên âm tiếng Việt các từ sau
Pretoria
Cape Town
BloemfonteinViết một bình luận

Câu hỏi mới