Please do not smoke in public places –> I’d……………….

Please do not smoke in public places
–> I’d……………….

2 bình luận về “Please do not smoke in public places –> I’d……………….”

 1. Please do not smoke in public places.
  -> I’d rather you not smoke in public places.
  Cấu trúc S+ would rather (that)  + V_0 / not V_0 
  – dùng để diễn tả mong muốn ở hiện tại hoặc tương lai.
  Tạm dịch: Tôi mong rằng bạn không hút thuốc ở nơi công cộng.

  Trả lời
 2. Giải đáp: I’d rather you didn’t smoke in public places.
  – Cấu trúc: would rather + SO + V2/ed: muốn ai làm gì
  – Phủ định: would rather + SO + didn’t + Vinf
  – Dịch: Tôi không muốn bạn hút thuốc nơi công cộng.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới