Quang anh is singing”the students guitar =>I would rather My Tam>>>>>

Quang anh is singing”the students guitar
=>I would rather My Tam>>>>>

2 bình luận về “Quang anh is singing”the students guitar =>I would rather My Tam>>>>>”

 1. Quang anh is singing”the students guitar
  ⇒  I would rather My Tam sing “the students guitar” than sing Quang Anh.
  ⇔ $Dịch:$ Tôi thà Mỹ Tâm hát “Cây đàn sinh viên” hơn hát Quang Anh.
  – $Cấu$  $trúc:$ $would$ $rather$ + $O$ + $V2/ed:$
  $@ac$
  ————–
  không hỉu j thì bảo mik nhó

  Trả lời
 2. I would rather My Tam sing ” the students guitar” than sing Quang Anh.
  Cấu trúc would rather than , sử dụng Vo sau would rather
  chúc bạn học tốt
                

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới