quang was my best friends but we aren’t friends any more quang used to

quang was my best friends but we aren’t friends any more quang used to

2 bình luận về “quang was my best friends but we aren’t friends any more quang used to”

 1. Quang was my best friends but we aren’t friends any more.
  $\Rightarrow$ Quang used to my best friend but now we aren’t friend any more.
  $\rightarrow$ Cấu trúc S + used to + V + O: đã từng làm gì trong quá khứ.
  $\rightarrow$ Dịch: Quang đã từng là bạn thân của tôi nhưng bây giờ chúng tôi không còn là bạn nữa.

  Trả lời
 2. -> Quang used to be my best friends but we aren’t friends any more
  ==========
  – Cấu trúc: S + used to + V..: đã từng
  => Diễn tả hành động, thói quen đã từng xảy ra trong quá khứ nhưng không còn xảy ra trong hiện tại 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới