Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh: had you known /How long / him / got married? / before he/

Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh:
had you known /How long / him / got married? / before he/

2 bình luận về “Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh: had you known /How long / him / got married? / before he/”

 1. -> How long had you known him before he got married?
  – Cấu trúc: qkht “before” qkđ
  – Qkht (nghi vấn): WH-question+had+S+V_pp+O?
  – QKĐ (khẳng định): S+V_ed/BQT
  – Tạm dịch: Bạn đã quen anh ấy bao lâu trước khi anh ấy kết hôn?

  Trả lời
 2. $1.^{}$ How long had you known him before he got married?
  $-^{}$ QKHT before QKĐ: Diễn tả một HĐ xảy ra trước một HĐ khác trong quá khứ.
  $-^{}$ Thì QKHT (?): Wh-question + had + S + P.P?
      Thì QKĐ (+): S + V(past)
  $-^{}$ Get married: Kết hôn
  $-^{}$ Nghĩa: Bạn quen anh ấy bao lâu trước khi anh ấy kết hôn?
  $\text{# Kanao}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới