…. (save) money now seems impossible. The main thing is ….. (stay) calm. It’s cold. You had better ….. (wear) a coat.

…. (save) money now seems impossible.
The main thing is ….. (stay) calm.
It’s cold. You had better ….. (wear) a coat.

2 bình luận về “…. (save) money now seems impossible. The main thing is ….. (stay) calm. It’s cold. You had better ….. (wear) a coat.”

 1. 1, To save
  – To – V và V-ing thường đứng đầu câu làm chủ ngữ số ít.
  – Nhưng to – V thường nghiêng về chỉ mục đích, dùng to -V đứng đầu câu khi trong câu có động từ : seem, tobe,….
  – Tạm dịch : Để tiết kiệm tiền bây giờ dường như là không thể.
  2, to stay
  – To – V dùng để chỉ mục đích với nghĩa ” để làm gì”
  – Tạm dịch : Điều chính là giữ bình tĩnh.
  3, wear
  – Cấu trúc : had better + V = ought to + V = should + V : nên làm gì
  – Tạm dịch : Trời lạnh. Tốt hơn là bạn nên mặc một chiếc áo khoác.

  Trả lời
 2. 1, Saving 
  vì đt đứng đầu câu, đóng vai trò chủ ngữ nên phải thêm ing
  2, to stay 
  sau đt nếu chỉ mục đích động từ thêm to
  3, wear 
  had better + V nt: nên làm gì

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới