She cut the cake cleverly.(chuyển sang bị động) =>___________________________________________________________. His parents ma

She cut the cake cleverly.(chuyển sang bị động)
=>___________________________________________________________.
His parents made him study hard for the exam.(Làm bị động)
=>___________________________________________________.

2 bình luận về “She cut the cake cleverly.(chuyển sang bị động) =>___________________________________________________________. His parents ma”

 1. 1. She cut the cake cleverly.
  -> The cake was cut cleverly (by her).
  2. His parents made him study hard for the exam.
  -> He was made to study hard for the exam by his parents.
  GT:
   – Cấu trúc câu bị động với thì QKĐ:
   S + was/ were + V3 (+ by Sb/O)
  @REi

  Trả lời
 2. 1. She cut the cake cleverly.
  -> The cake was cut cleverly.
  2. His parents made him study hard for the exam.
  -> He was made to study hard for the exam.
  *Kiến thức : 
  _ CBĐ QKĐ : S + was/were + P2 by O
  _ make sb do sth = S + tobe made to do sth 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới