she dosen’t call me as often as she _____ A. was to B. get used to C. got used to D. used to Giải thích tại sao được 5 sao nh

she dosen’t call me as often as she _____
A. was to
B. get used to
C. got used to
D. used to
Giải thích tại sao được 5 sao nha

2 bình luận về “she dosen’t call me as often as she _____ A. was to B. get used to C. got used to D. used to Giải thích tại sao được 5 sao nh”

 1. Giải đáp: D
  – as often as: thường xuyên 
  => đang dùng để so sánh 1 hành động ở HT và 1 hành động khác ở QK
  – có “thường xuyên” => chỉ thói quen ở QK: used+ to V: trước đây thường làm gì, nhưng động từ ở 2 vế đều là “call” => vế sau lược bỏ để tránh trường hợp lặp từ => chỉ dùng mỗi “used to”

  Trả lời
 2. She doesn’t call me as often as she _____
  A. was to
  B. get used to
  C. got used to
  D. used to
  __________________________________
  -Get use to: Đang quen với ….
  -Used to: Thói quen từng làm trong quá khứ (Hiện tại không làm)
  -Dịch:
  Cô ấy không còn gọi cho tôi thường xuyên như cô ấy đã từng.
  @Jes

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới