she is wearing her___dress.How beautiful she is! A.nation B.national C.nationally D.nationality

she is wearing her___dress.How beautiful she is!
A.nation
B.national
C.nationally
D.nationality

1 bình luận về “she is wearing her___dress.How beautiful she is! A.nation B.national C.nationally D.nationality”

 1. Chọn B
  GT:
  +) Xét về mặt ngữ pháp thì trước danh từ dress cần 1 tính từ
  +) national (adj): [thuộc] dân tộc
  #XIN HAY NHẤT Ạ#
  #CHÚC HỌC TỐT#

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới