she said “I’ll write him a letter” chuyển về reported

she said “I’ll write him a letter”
chuyển về reported

2 bình luận về “she said “I’ll write him a letter” chuyển về reported”

 1. she said that she would write him a letter
  S + said that + S + V(lùi thì) 
  Thì TLĐ thành S + would + Vinf
  Có gì thì hỏi ở dưới ạ
  ĐÂY Ạ
  XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT Ạ

  Trả lời
 2. She said that she would write him a letter
  – Câu tường thuật : S + said(to sb ) + ( that ) + S + V ( lùi thì ) 
  – Đổi chủ ngữ : I -> She
  – Lùi thì : S + will + V nguyên mẫu ( TLĐ ) -> S + would + V nguyên mẫu 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới