She would speak english much better if she…..in an english speaking country A living B lived C lives D will live

She would speak english much better if she…..in an english speaking country
A living
B lived
C lives
D will live

2 bình luận về “She would speak english much better if she…..in an english speaking country A living B lived C lives D will live”

 1. => B
  Câu điều kiện loại 2: If + S + Ved/Vc2, S + would + V-inf + …
  Diễn tả một điều kiện không có thật ở hiện tại hoặc tương lai 

  Trả lời
 2. Giải đáp: B
  – Câu điều kiện loại 2 dùng để tả những sự việc không có thật, không xảy ra trong hiện tại (dấu hiệu nhận biết: would/should/could)
  – Công thức: If clause + Main clause (cụ thể: If + S + V-ed + S + would/could/should (not) + V)
  ⇒ If she lived in an English speaking country, she would speak English much better.
  = She would speak English much better if she lived in an English speaking country.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới