Smoking does ___ harm to human lungs. (repair) CỨU </3

Smoking does ___ harm to human lungs. (repair)
CỨU </3

2 bình luận về “Smoking does ___ harm to human lungs. (repair) CỨU </3”

 1. => Nên điền từ irreparable
  – Trước danh từ ” harm ” ta cần sở hữu một tính từ để bổ nghĩa cho nó.
  – Dịch câu : Hút thuốc gây ra nhưng hư tổn không thể phục hồi được cho phổi con người.
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời
 2. -> irreparable
  – Adj + N (harm); irreparable (adj.): không thể phục hồi được
  – Dịch: Hút thuốc gây ra nhưng hư tổn không thể phục hồi được cho phổi con người.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới