So far,the United States has said it cannot agree to (law) all types of antipersonnel mines(chia động từ ạ)

So far,the United States has said it cannot agree to (law) all types of antipersonnel mines(chia động từ ạ) Giup mik nha!Cảm mơn mn nhìu

2 bình luận về “So far,the United States has said it cannot agree to (law) all types of antipersonnel mines(chia động từ ạ)”

 1. So far,the United States has said it cannot agree to LAW  all types of antipersonnel mines.
  -> ĐÁP ÁN : Law 
  ——————————
  GIẢI THÍCH:
  -Agree + to +  V : đồng ý làm gì đó

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới