Sửa lỗi trong câu Last summer my father went to vung tau, where my aunt is living there

Sửa lỗi trong câu
Last summer my father went to vung tau, where my aunt is living there

2 bình luận về “Sửa lỗi trong câu Last summer my father went to vung tau, where my aunt is living there”

 1. Có 2 cách sửa :
  1 là bỏ there đi .Last summer my father went to vung tau, where my aunt is living.
  2 là bỏ where đi ,thay dấu phẩy bằng dấu chấm.Last summer my father went to Vung Tau.My aunt is living there

  Trả lời
 2. => Bỏ there.
  – Where là trạng từ quan hệ chỉ nơi chốn, đứng sau danh từ chỉ nơi chốn, thay cho at/on/in + which, there
  – Ở câu này, where thay thế cho there nên ta phải lược bỏ there.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới