talk about pollution in your countryside(100 chữ)

talk about pollution in your countryside(100 chữ)

1 bình luận về “talk about pollution in your countryside(100 chữ)”

  1. The environment is now seriously polluted, such as in my hometown. The air in my hometown is polluted and the roadside is also full of garbage. Nearby factories have released harmful gases into the environment, making the atmosphere suffocating. In addition, there are not only emissions from factories, but also a lot of dirt from sewage works. Moreover, the awareness of the people here is not good, indiscriminately throwing garbage on the roadside makes the city still not clean and beautiful. That is the pollution in my hometown, I also want to say something: “Let’s join hands to protect the environment so that our country becomes green-clean-beautiful”
    Dịch:
    Môi trường bây giờ đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, chẳng hạn như ở quê tôi. Không khí ở quê tôi bị ô nhiễm và lề đường cũng đầy rác. Các nhà máy gần đó đã thải khí độc hại ra môi trường khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Ngoài ra, không chỉ có khí thải từ các nhà máy mà còn có rất nhiều chất bẩn từ các công trình nước thải. Hơn nữa, ý thức của người dân nơi đây chưa tốt, vứt rác bừa bãi ra lòng lề đường khiến đô thị vẫn chưa sạch đẹp. Đó là tình trạng ô nhiễm ở quê hương tôi, tôi cũng muốn nói điều này: “Hãy chung tay bảo vệ môi trường để đất nước ta trở nên xanh-sạch-đẹp”
    Lưu ý: bài tự làm,ko mạng! chúc bạn học tốt

    Trả lời

Viết một bình luận