Teacher will become_______rather than information providers (facility) điền rồi giải thích giùm e luôn ạ

Teacher will become_______rather than information providers (facility)
điền rồi giải thích giùm e luôn ạ

2 bình luận về “Teacher will become_______rather than information providers (facility) điền rồi giải thích giùm e luôn ạ”

 1. Teacher will become facilitators rather than information providers.
  ⇔ Danh từ chỉ người số nhiều vì chủ ngữlaf số nhiều.
  ⇒ Dịch: Giáo viên sẽ trở thành người hỗ trợ thay vì là người cung cấp thông tin.

  Trả lời
 2. – Giải đáp : facilitator (n): nhà điều hành, người hướng dẫn.
  – become + N : ở đây become được coi là một động chính trong câu, kết hợp với N khác nhau phụ thuộc vào văn cảnh và ngữ điệu được sử dụng. 
  – Dựa vào cảnh ngữ : Giáo viên sẽ trở thành …. hơn là người cung cấp thông tin
  –  N + rather than  + N : so sánh , thể hiện sở thích, thích cái này hơn cái kia

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới