$\text{I haven’t visited Halong Bay since 1998}$ $\longrightarrow$ $\text{The last time I_________________________}$

$\text{I haven’t visited Halong Bay since 1998}$
$\longrightarrow$ $\text{The last time I_________________________}$

2 bình luận về “$\text{I haven’t visited Halong Bay since 1998}$ $\longrightarrow$ $\text{The last time I_________________________}$”

 1. Giải đáp: The last time I visited Ha Long Bay was in 1998.
  – S + have/has + not + Vpp + since + mốc thời gian
  = The last time + S + V2/ed + was + in + mốc thời gian
  – Dịch: Lần cuối cùng tôi viếng thăm Hạ Long Bay là vào 1998.

  Trả lời
 2. \text{Answer :} The last time I visited Ha Long Bay was in 1998
  \rightarrow S + haven’t / hasn’t + VpII + for time / since timeline : Chưa làm gì
  => The last time + S + Ved / V2 + was + time / timeline : Lần cuối làm gì
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới