the boy as well as his friends often ……here to gamble( gether)

the boy as well as his friends often ……here to gamble( gether)

2 bình luận về “the boy as well as his friends often ……here to gamble( gether)”

 1. $\text{Answer:}$ Gathers
  Khi chủ ngữ được nối với nhau bởi các liên từ (as well as, with, together with,…) thì động từ chia theo chủ ngữ thứ nhất.
  -$\textit{DHNB:}$ often -> Thì HTD(Động Từ Thường) :
  + S + V(s/es)…
  – Dịch : Cậu bé cũng như những người bạn của cậu thường tụ tập ở đây để đánh bạc.

  Trả lời
 2. the boy as well as his friends often gathers here to gamble.
  Tạm Dịch: cậu bé cũng như những người bạn của mình thường tụ tập ở đây để đánh bạc.
  Cấu trúc:  often → Thì HTD
                    Cậu bé ngôi thứ 1 thêm S + V(s/es)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới