the được danh từ số nhiều phải ko nếu đúng cho mình ví dụ

the được danh từ số nhiều phải ko nếu đúng cho mình ví dụViết một bình luận

Câu hỏi mới