the harder you learn, the most knowledge you get hic, chỗ nào sai vậy m.n

the harder you learn, the most knowledge you get
hic, chỗ nào sai vậy m.n

2 bình luận về “the harder you learn, the most knowledge you get hic, chỗ nào sai vậy m.n”

 1. \text{Giải đáp :} most -> more
  \rightarrow So sánh càng càng ( Tính từ – Danh từ ) :
  => The + adj-er / more adj + S + V , The + more / less / fewer + N + S + V
  \text{# Kirigiri}

  Trả lời
 2. @ Su
  – Sửa từ : most -> more
  – Cấu trúc : The + adj-er/more adj + S + V, The more/less/fewer + N(danh từ) + S + V
  – Dịch : Bạn càng học chăm chỉ, bạn càng nhận được nhiều kiến ​​thức.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới