The house (already/decorate) ____________________ for Christmas.

The house (already/decorate) ____________________ for Christmas.

2 bình luận về “The house (already/decorate) ____________________ for Christmas.”

 1. Answer: has already been decorated
  – Chủ thể không tự thực hiện hành động -> Bị động
  – DHNB: Already -> chia HTHT
  – Bị động HTHT: S + have/has + (just/already) + been + V3/ed + by(O)
  – Decorate(v): Trang trí

  Trả lời
 2. Giải đáp : has already been decorated
  -> S +have/has + been + V3(+ by O)
  – Vì The house không thể hoạt động được nên đưa vào thể bị động
  – DHNB: for Christmas -> thì hiện tại hoàn thành
  – ‘The house’ là chủ ngữ số ít nên dùng “has”
  – Chia động từ : decorate – decorated – decorated
  Tạm dịch : Ngôi nhà đã được trang trí cho mùa Giáng sinh.

  Trả lời

Viết một bình luận