The journey was boring, so we decided to go home -> Because….

The journey was boring, so we decided to go home
-> Because….

2 bình luận về “The journey was boring, so we decided to go home -> Because….”

 1. $#nphuongthao775$
  The journey was boring, so we decided to go home.
  => Because the journey was boring , we decided to go home.
  Công thức: Because + Clause 1 + Clause 2
                    [Chỉ nguyên nhân, lí do]
  Bởi vì chuyến đi quá nhàm chán, nên chúng tôi đã quyết định đi về nhà.

  Trả lời
 2. \text{Answer :} Because the journey was boring , we decided to go home
  -> Because + C1 + C2 : Bởi vì
  => Dùng để chỉ về nguyên nhân , lý do
  -> Translate : Bởi vì chuyến đi quá là nhàm chán nên chúng tôi đã quyết định đi về nhà
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới