The police has just caught the thief =>The…………….. giúp tui với,cảm ơn ạ

The police has just caught the thief
=>The……………..
giúp tui với,cảm ơn ạ

2 bình luận về “The police has just caught the thief =>The…………….. giúp tui với,cảm ơn ạ”

 1. Answer : The thief has just been caught by the police
  => Bị động thì Hiện tại hoàn thành 
  => Cấu trúc :
  S + have / has + been + V_{pp} + ( by O ) + …

  Trả lời
 2. -tham khảo !
  Answer : The thief has just been caught by the police
  – Dịch : tên trộm vừa bị cảnh sát bắt
  – Dấu hiệu nhận biết : “has just caught” thì hiện tại hoàn thành
  – Cấu trúc câu bị động ở thì hiện tại hoàn thành : 
  (+) S + have/has been + V_(pp) + … + (by O)
  (-) S + have/has been + V_(pp) + … + (by O)
  (?) Have/has + S + been + V_(pp) + … + (by O)
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới