The secretary was arrested for _______________the clubs money. (USE)

The secretary was arrested for _______________the clubs money. (USE)

2 bình luận về “The secretary was arrested for _______________the clubs money. (USE)”

 1. Giải đáp:
  USING
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Do có for đằng trước nên theo sau for là 1 V_ing
  => Use -> Using
  Dịch: Người thư kí đã bị bắt vì sử dụng tiền của câu lạc bộ.
  Chúc em học tốt***
  @dangnganha
   

  Trả lời

Viết một bình luận