The sky began to as the storm approached.(dark)

The sky began to as the storm approached.(dark)

2 bình luận về “The sky began to as the storm approached.(dark)”

 1. * began to + V gốc
  => chọn darken
  Dịch nghĩa câu : Bầu trời trở nên u ám,mờ mịt khi cơn bão tiếp cận
  —- Chúc bạn làm bài tốt —-

  Trả lời
 2. -tham khảo !
  Answer : Darken 
  – Darken (v) : tối
  – Dịch : Bầu trời bắt đầu tối như cơn bão đến gần.
  – S + Begin + to V_0 + …
  -> Ở đây cần 1 động từ
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới