The test was very hard, so my children didn’t finish it well ->Because…..

The test was very hard, so my children didn’t finish it well
->Because…..

2 bình luận về “The test was very hard, so my children didn’t finish it well ->Because…..”

 1. \text{Answer :} Because the test was very hard , my children didn’t finish it well
  -> Because + C1 + C2 : Bởi vì
  => Dùng để chỉ về nguyên nhân , lý do
  -> Translate : Bởi vì bài kiểm tra quá khó , nên bọn trẻ không hoàn thành nó tốt
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. $#nphuongthao775$
  The test was very hard, so my children didn’t finish it well.
  => Because the test was very hard , my children didn’t finish it well.
  Công thức: Because [Bởi vì] + Clause 1 + Clause 2
                    [Chỉ về nguyên nhân, lí do]
  Bởi vì bài kiểm tra quá khó, nên bọn trẻ không muốn hoàn thành nó.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới