– The water is polluted by waste from …….. A, sewers B , sewing C, sewage D, sewerage Giải thích chi tiết.

– The water is polluted by waste from ……..
A, sewers
B , sewing
C, sewage
D, sewerage
Giải thích chi tiết.

1 bình luận về “– The water is polluted by waste from …….. A, sewers B , sewing C, sewage D, sewerage Giải thích chi tiết.”

  1. Theo mình đáp án là C nhé
    Bởi vì theo sau by st from thì nên là danh từ mà ở đây sewage là danh từ:nước thải
    Đánh giá 5 sao nhaa

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới