There are not any rivers and lakes in your hometown -> I wish……………………………………………………….

There are not any rivers and lakes in your hometown -> I wish…………………………………………………………..

2 bình luận về “There are not any rivers and lakes in your hometown -> I wish……………………………………………………….”

 1. I wish there were some rivers and lakes in my hometown.
  *Giải thích: +Cấu trúc câu điều ước: S + wish + S + V (QKĐ).
                     +Any sang câu khẳng định chuyển thành some.
  Xin ctlhn!
  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Trả lời
 2. => I wish there were some rivers and lakes in my hometown. 
  – any chỉ đi trong câu phủ định hoặc câu nghi vấn -> Dùng some trong câu khẳng định 
  – some + N số nhiều
  – Diễn tả một mong ước cho một điều ko có thật ở Hiện tại. -> Câu wish ở Hiện tại
  – Cấu trúc: S + wish(es) + (that) + S + V-ed + O 
  Tạm Dịch: Tôi ước rằng có một số sông và hồ ở quê hương tôi. 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới