There are three guest house on the property. Dịch nghĩa giúp ạ…

There are three guest house on the property.
Dịch nghĩa giúp ạ…

2 bình luận về “There are three guest house on the property. Dịch nghĩa giúp ạ…”

  1. => Có ba nhà đầu tư trên sàn bất động sản
    – property: tài sản/bất động sản
    – guest house: (trong trường hợp này) được hiểu là nhà khách (tức là nhà đầu tư/ bên ngoài)

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới