Thí book is more interesting than that book That book is…………………………………….

Thí book is more interesting than that book
That book is…………………………………….

2 bình luận về “Thí book is more interesting than that book That book is…………………………………….”

 1. This book is more interesting than that book
  => That book is more boring than this book
  Dịch: Quyển sách này thú vị hơn quyển sách kia
  => Quyển sách kia nhàm chán hơn quyển sách này
  Cấu trúc: S1 + tobe + Tính từ so sánh hơn + than + S2 

  Trả lời
 2. \text{Answer 1 :} That book is more boring than this book
  \rightarrow So sánh hơn : S1 + is / am / are + adj-er / more adj + than + S2
  \rightarrow boring -> more boring : buồn chán
  \text{Answer 2 :} That book is not as interesting as this book
  \rightarrow So sánh ngang bằng :
  => S1 + is / am / are / … ( not ) + as + adj + as + S2
  \text{@ Tails347}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới