tìm lỗi sai i will surprise if she manages to sell her bike at a high price

tìm lỗi sai
i will surprise if she manages to sell her bike at a high price

2 bình luận về “tìm lỗi sai i will surprise if she manages to sell her bike at a high price”

 1. Giải đáp: will surprise → will be surprised
  – surprise (n): sự bất ngờ 
  → surprised (adj): ngạc nhiên
  [+ V-ed → adj: bổ nghĩa cho người]
  [+ V-ing → adj: bổ nghĩa cho vật]
  @ to be + adj
  [Động từ tobe đứng trước tính từ, bổ nghĩa cho tính từ]
  \text{#Rain}

  Trả lời

Viết một bình luận