Tìm lỗi sai và sửa. 2. A leap from a skyscraper is what is thought be his most famous stunts.

Tìm lỗi sai và sửa.
2. A leap from a skyscraper is what is thought be his most famous stunts.

1 bình luận về “Tìm lỗi sai và sửa. 2. A leap from a skyscraper is what is thought be his most famous stunts.”

 1. $\\$2. A leap from a skyscraper is what is thought be his most famous stunts.
  $\\$⇒ Sửa stunts → stunt
  $\\$⇒ Tạm dịch: Cú nhảy từ một nhà chọc trời được cho là pha nguy hiểm nổi tiếng nhất của anh ấy.
  $\\$⇒ GT: Vì “A leap from a skycraper” là DTSI, tobe: is, most famous (duy nhất) → stunt số ít
  $\\$*** Cấu trúc:
  $\\$⇒ S + tobe + Adj / Prep + …

  color{lightblue}[#Egg]

  Trả lời

Viết một bình luận