tonight có phải đổi trong câu gián tiếp ko

tonight có phải đổi trong câu gián tiếp ko

2 bình luận về “tonight có phải đổi trong câu gián tiếp ko”

 1. – Trong câu gián tiếp, các từ ngữ chỉ thời gian (tomorrow, next week,..) đều phải đổi từ câu trực tiếp để phù hợp với câu gián tiếp, ví dụ như:
  + Tomorrow-> The following day/ The next day
  + Next week-> The following week/ The next week
  + Last month-> The previous month/ The month before
  – Tất nhiên, tonight cũng không phải là ngoại lệ:
  -> Tonight=> That night: Đêm hôm đó
  $@Étranger$

  Trả lời

Viết một bình luận