Translate into Vietnamese : Down the river, we’re drunk and all of our thumbs went up in the air Sunken in the wind, listeni

Translate into Vietnamese :
Down the river, we’re drunk and all of our thumbs went up in the air
Sunken in the wind, listening to the thunder rolling over and over, we
Down the river, we’re drunk and all of our thumbs went up in the air
Sunken in the wind, listening to the thunder rolling over and over
We down
We’re getting on fire
We’re raising up higher
The bottle is up
We’re over the top
It’s time to get vile
The time our life
Is happenin’ now
We’re out of control
Together we’re rolling, over and over, we

1 bình luận về “Translate into Vietnamese : Down the river, we’re drunk and all of our thumbs went up in the air Sunken in the wind, listeni”

 1. Translate into Vietnamese : 
  Down the river, we’re drunk and all of our thumbs went up in the air
  Sunken in the wind, listening to the thunder rolling over and over, we
  Down the river, we’re drunk and all of our thumbs went up in the air
  Sunken in the wind, listening to the thunder rolling over and over
  We down
  We’re getting on fire
  We’re raising up higher
  The bottle is up
  We’re over the top
  It’s time to get vile
  The time our life
  Is happenin’ now
  We’re out of control
  Together we’re rolling, over and over, we
  =>
  Đi xuống sông, chúng ta đều đã say và đưa tất cả những ngón tay lên không trung.
  Đắm mình trong những cơn gió mơn man, nghe những tiếng sấm li ti, chúng ta.
  Đi xuống sông, chúng ta đều đã say và đưa tất cả những ngón tay lên không trung.
  Đắm mình trong những cơn gió mơn man, nghe những tiếng sấm li ti.
  Chúng ta đều đang đi xuống.
  Chúng ta đều dần dần cảm thấy nóng lên.
  Chúng ta đang nâng cao hơn hơn nữa.
  Cái chai nước ấy đang lên dần dần.
  Chúng ta đã vượt qua đỉnh.
  Đã đến lúc cùng nhau trở nên thấp hèn.
  Thời gian cuộc đời của chúng ta.
  Cứ trôi dần đi.
  Chúng ta đang không kiểm soát được.
  Cùng nhau lăn lộn, lắn lộn và lăn lộn, chúng ta.
  $\text{(Mik dịch không được hay cho lắm, mong bạn góp ý.)}$
  \color{white}{\text{#No copy}}
  \color{white}{\text{#Hoidap247}}
  \color{white}{\text{@Angelinazuize}}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới