used to or bes used to 1.The early pioneers in the United States(rely)…..heavily on huting and fishing for their food 2.My

used to or bes used to
1.The early pioneers in the United States(rely)…..heavily on huting and fishing for their food
2.My feet killing me.I(not stand)…..for a longtime .Let’s find PLACE to sit down
3.I(come)….to work fifteeen minutes early.I hope that my boss would notice and give me a raise in pay.It didn’t happen,so I stopped coming early

2 bình luận về “used to or bes used to 1.The early pioneers in the United States(rely)…..heavily on huting and fishing for their food 2.My”

 1. 1. are used to relying
   Dịch: Những người khai phá ở Mỹ quen việc dựa dẫm nặng nề vào việc săn bắt và câu cá cho thức ăn của mình.
  2. am not used to standing
   Dịch: Đôi chân của tôi đang rất đau. Tôi không quen với việc đứng quá lâu. Vì thế hãy tìm nơi nào để ngồi thôi nào
  3. used to come
   Dịch: Tôi đã từng đến nơi làm việc sớm hơn 15 phút. Tôi đã mong rằng ông chủ sẽ để ý điều đó và sẽ tăng lương cho tôi. Nhưng việc đó đã không xảy ra, vì vậy tôi đã ngưng việc đến sớm.
  ________________________________________________
  – used to + Vo: đã từng làm gì như một thói quen nhưng hiện tại thì chấm dứt không còn nữa.
  – be used to + V-ing (= be familliar with/ be accustomed to): đã quen làm gì….

  Trả lời
 2. 1. are used to relying 
  – Những người tiên phong đầu tiên ở Hoa Kỳ đã quen với việc sống chủ yếu dựa vào hàng rào và câu cái để kiếm ăn -> be used to doing sth (giờ họ đã quen và ko còn gặp khó khăn với nó nữa) 
  – Chủ ngữ “The early pioneers …” – chủ ngữ số nhiều -> Đi với tobe “are”
  2. am not used to standing
  – Tôi ko quen với việc đứng trong một khoảng thời gian đai -> be used to doing sth 
  – Chủ ngữ “I” đi với tobe “am” 
  3. used to come 
  – Tôi đã từng đi làm sớm nhưng do ko đc tăng lương nên tôi đã ko còn làm nó nữa -> used to do sth
  – Cấu trúc:
  – used to do sth: đã từng thường xuyên làm gì trong QK nhưng giờ thì ko
  – be used to doing sth: đã quen với việc làm gì và ko còn gặp khó khăn với nó 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới