Viết 1 đoạn mở bài bằng TA trình bày về lợi ích hoặc tác hại của internet.

Viết 1 đoạn mở bài bằng TA trình bày về lợi ích hoặc tác hại của internet.

1 bình luận về “Viết 1 đoạn mở bài bằng TA trình bày về lợi ích hoặc tác hại của internet.”

  1. tiếng việt
    internet là 1 phương pháp phổ biển trên cồng đồng hiện nay nếu nói về lợi ích  của việc sử dụng internet thì đó cũng không quá khó để giải thích nếu nói về tác hại thì ta có thể thấy mạng xã hội đang dần xâm chiếm trái đất để có thể lấy lòng con người ; ví dụ 1 hãng rất nổi tiếng trên mạng xã hội đó là fackbook hy giới trẻ hiện nay thường nói về tik tok .Về việc mạng xã hội thì nó rất phổ biến và càng lánh đến thế giới hơn
    tiếng anh 
    The internet is a popular method in the community today, if it’s about the harmful effects of using the internet, it’s not too difficult to explain. if we talk about harm, we can see that social networks are gradually invading the earth to be able to win people’s hearts; For example, a very famous company on social networks is fackbook, so young people nowadays often talk about tik tok. Regarding social networking, it is very popular and more and more isolated from the world.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới