Viết đoạn văn này bằng tiếng anh với các câu hỏi sau: Describe a place of interest in your area 1)What is your traditional cr

Viết đoạn văn này bằng tiếng anh với các câu hỏi sau:
Describe a place of interest in your area
1)What is your traditional craft in your area
2)What are the challenges that artisans may face
3)What would you do if you were responsible for promoting traditional craft

1 bình luận về “Viết đoạn văn này bằng tiếng anh với các câu hỏi sau: Describe a place of interest in your area 1)What is your traditional cr”

 1. Today, I will talk about traditional craft in my area. It’s make pottery. It is a job that requires high concentration and dedication to the profession. In addition dexterity, creativity, meticulousness. Potters must also have patience and not allow negligence. Currently, advanced technology is developing, making manual work gradually overshadowed. To preserve and promote the nation’s craft traditions, we need:
  – Propagating people and promoting traditional crafts
  – introduce traditional handicraft products to foreign friends
  – Take a video introducing the craft village to everyone
  Dịch:
  Hôm nay, tôi sẽ nói về nghề thủ công truyền thống trong khu vực của tôi. Đó là nghề làm gốm. Đó là công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ và tâm huyết với nghề. Ngoài ra sự khéo léo, sáng tạo, tỉ mỉ. Thợ gốm cũng phải có tính kiên nhẫn và không được phép cẩu thả. Hiện nay công nghệ tiên tiến ngày càng phát triển khiến những công việc thủ công dần bị lu mờ đi. để bảo tồn và phát huy truyền thống thủ công của dân tộc, chúng ta cần:
  – tuyên truyền cho mọi người và phát huy nghề thủ công truyền thống
  – giới thiệu sản phẩm thủ công truyền thống với bạn bè nước ngoài
  – quay video giới thiệu về làng nghề thủ công với mọi người
  #hoidap247
  #hhtmz2

  Trả lời

Viết một bình luận