Viết đoạn văn tiếng anh về việc tiết kiệm điện năng.

Viết đoạn văn tiếng anh về việc tiết kiệm điện năng.

2 bình luận về “Viết đoạn văn tiếng anh về việc tiết kiệm điện năng.”

 1. It is important to save energy to protect our environment and conserve resources. Saving energy can be done in many ways, such as turning off lights when not in use, unplugging unused electronics, and using energy-efficient appliances. Additionally, investing in renewable energy sources like solar panels can help reduce dependence on fossil fuels while also reducing monthly utility bills. By taking small steps to save energy, we can make a big difference in the health of our planet.
  $\text{Translate:}$
  Điều quan trọng là tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường của chúng ta và bảo tồn tài nguyên. Tiết kiệm năng lượng có thể được thực hiện bằng nhiều cách, chẳng hạn như tắt đèn khi không sử dụng, rút ​​phích cắm của các thiết bị điện tử không sử dụng và sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo như tấm pin mặt trời có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đồng thời giảm hóa đơn tiện ích hàng tháng. Bằng cách thực hiện các bước nhỏ để tiết kiệm năng lượng, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với sức khỏe của hành tinh chúng ta.
  #$HoangMoi$

  Trả lời
 2. $#meomonn$
  Electricity is something that people create to serve life, but it is not good for the environment. In order for the environment, where we live to be fresh, not polluted, we should save electricity. Saving electricity helps to keep the environment green, healthy and avoid ozone depletion
  dịch
  Điện là thứ mà con người tạo ra để phục vụ cho cuộc sống, nhưng lại không tốt cho môi trường. Để môi trường , nơi chúng ta sống đc trong lành, không bị ô nhiễm thì chúng ta nên tiết kiệm điện. Tiết kiệm điện giúp môi trường trong xanh, sức  khỏe đc đảm bảo và tránh tình trạng thủng tầng ozon

  Trả lời

Viết một bình luận