Viết đoạn văn về lợi ích của NGÀNH DU LỊCH đối với ĐẤT NƯỚC bằng tiếng anh (150-200)

Viết đoạn văn về lợi ích của NGÀNH DU LỊCH đối với ĐẤT NƯỚC bằng tiếng anh (150-200)

2 bình luận về “Viết đoạn văn về lợi ích của NGÀNH DU LỊCH đối với ĐẤT NƯỚC bằng tiếng anh (150-200)”

  1. Travleing is a major part of everyday life nowadays. Many people enjoy traveling, along with young and mid-folks. So, What is the problem with it? In my thesis, I would like to summarize three major benefits. To begin with, tourists can learn a lot about history, food, society, and language while traveling. Second, travel gives us a lot of happiness and joy. Exploring a new country, trying new items, or doing something new is bound to be exciting. Finally, you can make a lot of friends on the carriageway, which is extremely important.
    dịch: Du lịch là một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày hiện nay. Nhiều người thích đi du lịch, cùng với những người trẻ tuổi và trung niên. Vì vậy, vấn đề với đó là gì? Trong luận án của tôi, tôi muốn tóm tắt ba lợi ích chính. Để bắt đầu, khách du lịch có thể được tìm hiểu rất nhiều về lịch sử, ẩm thực, xã hội và ngôn ngữ khi đi du lịch. Thứ hai, du lịch mang lại cho chúng ta rất nhiều hạnh phúc và niềm vui. Khám phá một quốc gia mới, thử những món đồ mới hoặc làm điều gì đó mới chắc chắn sẽ rất thú vị. Cuối cùng, bạn có thể kết bạn với nhiều người trên đường, điều này cực kỳ quan trọng.

    Trả lời
  2. The development of international tourism brings benefits from attracting foreign investment, local export activities, and higher foreign currency earnings for the country. In addition, the development of international tourism also helps to consolidate and develop economic relations with countries around the world, while promoting the development of international transportation. Tourism development promotes and creates opportunities for the exchange and exchange of cultures between regions in the country, as well as between countries around the world. Besides, tourism also plays an active role in preserving cultural heritages and protecting natural resources in a sustainable way.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới