Viết luận về: write about your free time activities.

Viết luận về: write about your free time activities.

2 bình luận về “Viết luận về: write about your free time activities.”

  1. I usually have some free time every weekend evening, after I have finished my homework at school and where I study. I love reading books because it gives me a lot of useful knowledge. Most of my free time is spent reading books rather than watching TV. My favorite genre of books is science fiction books. Sometimes I practice drawing. I often draw portraits of my favorite people and cartoon characters. When I practice drawing, I practice concentration and wait patiently. Although I don’t have a lot of free time, I always try to use these rather short times to do things to develop myself further.
    Dịch: Tôi thường có thời gian rảnh rỗi vào mỗi buổi tối cuối tuần, sau khi tôi đã hoàn thành xong bài tập về nhà ở trường và nơi tôi học thêm. Tôi rất là thích đọc sách vì nó mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho tôi. Hầu hết thời gian rảnh tôi dùng để đọc sách hơn là xem ti vi. Thể loại sách mà tôi yêu thích đó là sách viết về truyện khoa học viễn tưởng. Thỉnh thoảng tôi lại tập vẽ. Tôi thường vẽ chân dung những người mà tôi yêu quý và các nhân vật trong phim hoạt hình. Khi tôi tập vẽ tôi rèn luyện được tính tập trung và kiên nhẫn chờ đợi. Tuy tôi không có nhiều thời gian rảnh nhưng tôi luôn cố gắng dùng những thời gian khá ngắn ngủi này để làm những việc để phát triển bản thân mình hơn nữa.

    Trả lời
  2. One of my favorite pasttimes in my spare time is watching television. On Sunday afternoons, i enjoy watching cartoons , and on Sunday evening, enjoy watching sports. I also watch tv after i finish my homework during the week. I enjoy watching movies at night. I don’t just sit around and watch TV in my spare time. Another one of my hobbies is going shopping with my mother. However, when i have free time, i spend more time watching tv than doing anything else. Watching tv can help tv can help me relax while also expanding my knowledge of the outside worl

    Trả lời

Viết một bình luận