Viết về một làng nghề mà em yêu thích bằng TIẾNG ANH NL: viết đoạn ngắn thôi ạ, đừng tham khảo mạng nhiều quá, Em cảm ơn ạ

Viết về một làng nghề mà em yêu thích bằng TIẾNG ANH
NL: viết đoạn ngắn thôi ạ, đừng tham khảo mạng nhiều quá, Em cảm ơn ạViết một bình luận

Câu hỏi mới