Vietnamese people always have their homes……………….before Tet. (decorate)

Vietnamese people always have their homes……………….before Tet. (decorate)

2 bình luận về “Vietnamese people always have their homes……………….before Tet. (decorate)”

 1. Vietnamese people always have their homes decoration before Tet. (decorate)
  Ở đây decorate phải chuyển thành danh từ, vì homes đc mang ý nghĩa giống như một tính từ
  Tạm dịch : Người Việt thường dọn dẹp nhà cửa trước Tết

  Trả lời
 2. \color{green}{\text{@Quyen}}
  => decorations (n) 
  – Vì homes là 1 danh từ chưa đủ nghĩa nên cần 1 danh từ khác theo sau
  @ Dịch : Người Việt Nam luôn trang trí nhà cửa trước Tết.

  Trả lời

Viết một bình luận