Water in an__________ liquid.(ODOUR) Giải thích đầy đủ ạ

Water in an__________ liquid.(ODOUR)
Giải thích đầy đủ ạ

2 bình luận về “Water in an__________ liquid.(ODOUR) Giải thích đầy đủ ạ”

 1. $!$ $\\$ – Trước danh từ $liguid$ cần 1 tính từ $\\$ – Mà tính từ này mang nghĩa phủ định $\\$ – Dịch : Nước là 1 chất lỏng không mùi $\\$ Vậy từ điền là : $\\$ -> Water in an $\text{odorless}$ $\\$ —— $\\$ $Linh$

  Trả lời
 2. -> odorless
  – Trước danh từ “liquid (n.) chất lỏng” cần một tính từ.
  -> odorless (adj.) không có mùi
  – Dịch: Nước ở dạng chất lỏng không mùi

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới