We can save electricity by the ………………..of ordinary 100-watt light bulbs with energy-saving(replace).

We can save electricity by the ………………..of ordinary 100-watt light bulbs with energy-saving(replace).

2 bình luận về “We can save electricity by the ………………..of ordinary 100-watt light bulbs with energy-saving(replace).”

 1. Giải đáp : replacement
  – replace : thay thế (V)
  – replacement : sự thay thế (N)
  – Sau mạo từ cần danh từ để bổ nghĩa .
  – Dịch : Chúng ta có thể tiết kiệm điện bằng sự thay thế của bóng đèn 100 watt thông thường với tiết kiệm năng lượng .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời

Viết một bình luận