what did you get Ann for her birthday? – A nice swiss watch, _____ , unfortunately, she didn’t like it. a/that b/which c/th

what did you get Ann for her birthday? – A nice swiss watch, _____ , unfortunately, she didn’t like it.
a/that
b/which
c/that one
d/one which
Xin mọi người chỉ hộ và giải thích rõ ràng cho mình nhé!

2 bình luận về “what did you get Ann for her birthday? – A nice swiss watch, _____ , unfortunately, she didn’t like it. a/that b/which c/th”

 1. Answer : B
  -> Vì khi muốn hỏi đồ vật nào thì chúng ta sẽ đều hỏi cái nào mà câu B có nghĩa là Cái nào nên chọn B!

  Trả lời
 2.  => which
  -> Dùng which vì là đại từ quan hệ chỉ vật ( A nice swiss watch )
  -> Đứng sau danh từ chỉ vật ( A nice swiss watch ) để làm chủ ngữ đứng sau nó.
  -> Dịch nghĩa: Bạn đã nhận được gì Ann cho sinh nhật của cô ấy? – Một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ đẹp, tiếc là cô ấy không thích nó.
  @Liin

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới