what sorts of food do they serve i asked

what sorts of food do they serve
i asked

2 bình luận về “what sorts of food do they serve i asked”

 1. => I asked what sorts of food they served. 
  – Câu tường thuật dạng Wh-questions.
  – Cấu trúc: S + asked (sb)/wanted to know/… + Wh-questions + S + V lùi thì
  – Thì HTD -> Thì QKD (lùi thì) 
  – “serve” là động từ theo quy tắc -> Thêm đuôi “-ed”
  Tạm Dịch: Tôi hỏi họ phục vụ những loại thức ăn nào. 

  Trả lời
 2. What sorts of food do they serve ?
  -> I asked what sorts of food they served.
  * Kiến thức : 
  _ S + asked/ wanted to know/ wondered + Wh + S + V ( đổi ngôi/lùi thì )
  _ HTĐ -> QKĐ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới