When____________, the goods can be exchanged. A. considering to be euqal value B. considered to be equal value C. consi

When____________, the goods can be exchanged.
A. considering to be euqal value
B. considered to be equal value
C. considering equal value
D. considered equal value
Làm và giải thích giúp em ạ. Em cảm ơn!

1 bình luận về “When____________, the goods can be exchanged. A. considering to be euqal value B. considered to be equal value C. consi”

  1. đáp án : $\text{B}$
    $\text{vì ta thấy dấu hiệu ở đây là when là thì quá khứ đơn => ở đây chúng ta loại được a và c vì đó là hiện tại tiếp diễn sau đó còn b và d thì tha thấy ở đâu d thiếu equal nên đáp án ở đây là B  }$
    #Kanna

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới