“where is my umbrella?” he asked ->He____________________________

“where is my umbrella?” he asked
->He____________________________

2 bình luận về ““where is my umbrella?” he asked ->He____________________________”

 1. \text{Answer :} He asked me where his umbrella was
  \rightarrow Tường thuật NV ( Wh ) :
  => S + asked + O + wh + S + V ( lùi thì )
  \rightarrow HTĐ -> QKĐ ( ĐT Tobe ) : S + was / were + adj / n
  \text{@ Tails347}

  Trả lời
 2. -> He asked me where his umbrella was
  ________
  – Câu gián tiếp (WH-question):
   Cấu trúc: \text{S + asked + O + wh-question + S+V-lui 1 thì+…}
  – my -> his
  – HTĐ -> QKĐ: is -> was
  – Cấu trúc qkđ (với đtừ tobe): \text{S + was/were + ….}
  @Dream

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới