“whose is this fantastic car?” she asked (belong) -> who

“whose is this fantastic car?” she asked (belong)
-> who

2 bình luận về ““whose is this fantastic car?” she asked (belong) -> who”

 1. color{red}{Nhóm2k11}
  color{green}{#Thucute2008!}
  ” Whose is this fantastic car?” she asked (belong)
  -> “who does this car belong to? ” she asked.
  Dịch: cô ấy hỏi chiếc xe này thuộc về ai?
  whose : nói về việc cái gì đó đã thuộc sự sở hữu của ai đó rồi.
  who: là “ai” , chỉ người, chưa có sự sở hữu nên phải đi kèm với belong to.
  car là số ít nên dùng câu hỏi với trợ động từ “does”

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới