Williamson, the policeman, lived next door. -> The policeman……..next door (whose) Làm, giải thích và cho mình hỏi tí là c

Williamson, the policeman, lived next door.
-> The policeman……..next door (whose)
Làm, giải thích và cho mình hỏi tí là cái này sở hữu của cái gì/ ai vậy ạ, mình không hiểu lắm

2 bình luận về “Williamson, the policeman, lived next door. -> The policeman……..next door (whose) Làm, giải thích và cho mình hỏi tí là c”

 1. Williamson, the policeman, lived next door.
  $\Rightarrow$ The policeman is William whose lived next door.
  $\text{__}$ $\text{__}$ $\text{__}$ $\text{__}$ $\text{__}$ $\text{__}$ $\text{__}$ $\text{__}$ $\text{__}$ 
  $\rightarrow$ Whose được dùng chỉ sở hữu cho danh từ chỉ vật hoặc người, thường thay thế cho các tính từ sở hữu như her, his, their, our, my, its. Trong câu trên thì whose thay thế cho Williamson.
  $\rightarrow$ Dịch: Người cảnh sát là William người mà sống bên cạnh.

  Trả lời
 2. Williamson,the police man, lived next door.
  -> The policeman is Williamson whose lived next door
  Ờ thì whose ở đây kiểu dạng như “là người”
  mình cx như bạn, k chắc lắmm =))

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới